สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 Terrarium (จัดสวนขวด) "anyroom x Tiny Tree"
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (Required*)

ที่อยู่ (Required*)

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 Terraium (จัดสวนขวด) "anyroom x Tiny Tree" วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 (Required*)
 รอบเช้า เวลา 11.00น. - 14.00น. ราคา 1,900 บาท รอบบ่าย เวลา 15.00น. - 18.00น. ราคา 1,900 บาท

กรุณาโอนเงินชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท เอนี่รูม จำกัด

ประเภท : กระแสรายวัน
เลขบัญชี: 012-3-04314-9


จำนวนเงิน : 1,900 บาท

กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงิน (Required*)